top of page

Digitalisaation edistäminen

Keskusjärjestö edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten järjestöjen digitalisaatiota, vahvistaa heidän osaamista käyttää monipuolista sähköistä asiointia itsenäisesti. Digitaalisia taitoja tarvitaan melkein joka päivä erilaisissa elämäntilanteissa.
 

Covid-19 aikana digitaidot ovat entistä arvokkaampia kaikenikäisillä kansalaisilla. Maahanmuuttajat ovat usein riskiryhmässä ja heikon suomen kielen takia tai puuttuvien ATK-taitojen takia jäävät heille tarkoitettujen palvelujen ulkopuolelle.
 

Keskusjärjestön STEA:n tukema Digituki arkeen – hanke on valtakunnallinen hanke, joka edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten järjestöjen digitaitoja ja sähköisen asioinnin osaamista. Hankkeessa panostetaan viranomaisten kanssa yhteistyön rakentamiseen ja hankkeen toiminnan laajentamiseen muihin paikkakuntiin, joissa toimivat keskusjärjestön paikallisosastot ja venäjänkielisten asukkaiden määrä on iso.


Hankkeen puitteissa järjestetään pääkaupunkiseudulla tietokoneen käyttötaitojen kursseja venäjänkielisille ikäihmisille. Kurssien avulla tuetaan ikäihmisten digiosaamista ja autetaan sähköisessä viranomaisasioinnissa.


Yhteistyökumppanin Tsaikka – projektin kanssa toimii säännöllinen Digiklubi toiminta, jossa ikäihmiset kokoontuvat keskustelemaan tekniikkaan ja sen käyttöön liittyvistä haasteista. Hankkeessa koulutettujen digiagenttien avulla etsitetään yhdessä ratkaisuja ilmestyviin digitaalisiin kysymyksiin. Digiklubi kokoontuu joka viikko ja tavoittaa yli 400 henkilöä vuoden aikana. Covid-19 tilanteessa Digiklubi järjestetään internetin välitykselä.

Online-chat palvelu toimii 12 tuntia viikossa ja auttaa venäjänkielisiä maahanmuuttajia ympäri Suomea. Tyypilliset kysymykset koskevat sähköisten palvelujen käyttöä, viranomaisten toimintaa ja Suomessa asumista.


Hanke valmistelee opastus- ja selitysvideoita, joissa kerrotaan erilaisten sähköisten asiointien käytöstä. Opastusvideot ovat toimiva tapa selittää miten asiat hoidetaan. Hanke järjestää myös koulutuksia ja työpajoja venäjänkielisille lapsille ja nuorille, jossa kerrotaan turvallisuudesta netin käytössä. Koulutuksia nuorille jatketaan vuonna 2021.


Toiminnassa on mukana venäjänkieliset vapaaehtoiset, joille järjestetään joka vuosi koulutuksia. Vapaaehtoiset itse valitsevat sopivat työmuodot ja -ajat. He toimivat digiagentteina, ja neuvojina. Vapaaehtoisten työaika on keskimäärin kahdesta viiteen tuntiin kuukaudessa.
Panostamme yhteistyön rakentamiseen viranomaisten kanssa. Pääkaupunkiseudulla toimii yhteistyö Työllisyyden Palvelutorin, Te-toimiston, Kelan ja Helsingin kaupungin kanssa. Vuoden aikana järjestetään säännöllisesti digineuvontaa viranomaisten kanssa. Tarkoituksena on tavoittaa 50-100 asiakasta.


Paikallisosastot ovat aktiivisesti mukana toiminnan toteuttamisessa eri puolilla Suomea. Toiminta toteutetaan Lappeenrannassa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Kotkassa, Tampereella sekä Kiteellä. Hankkeen työntekijät järjestävät koulutuksia yhdistysten edustajille ja tarjoavat yhdistyskohtaisia digiopastuksia. Isompana asiana on tullut viranomaisten kiinnostus hanketta kohtaan eri paikkakunnilla. Jokaiselle yhdistykselle oli kehitetty sopiva toimintamalli kiinnostuksen ja resurssien mukaan.

bottom of page