top of page

Hyvinvointia yhteisvoimin

Kids tying shoelaces

Hyvinvointia yhteisvoimin – hanke

“Hyvinvointia yhteisvoimin” – on STEA:n tukema kolmevuotinen kehittämishanke 2018-2020. Hankkeen tarkoituksena on yhteistyön kehittäminen Suomalaisten Terveysjärjestöjen ja potilasyhdistysten kanssa, sekä venäjänkielisten vapaaehtoistoiminnan ja vertaistoiminnan kehittäminen.

Päämäärä: Suomessa asuvien venäjänkielisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tietoisuuden ja osallisuuden lisääminen ja sen kautta venäjänkielisten ohjaaminen suomenkielisiin palveluihin itsenäiseksi käyttäjäksi ja venäjänkielisten vertaistukitoiminnan ohjaajaksi suomalaisella järjestökentällä.

Hankkeen tavoitteet

 

 • Venäjänkielisten maahanmuuttajien tietoisuuden lisääminen Suomalaista terveys- sote- ja potilasjärjestöistä, heidän toiminnasta ja palveluista.

 • Venäjänkielisten maahanmuuttajien vapaaehtoistoimintaan liittyvän tietoisuuden lisääminen yhdessä suomalaisten sote-järjestöjen kanssa.

 • Paikallisten potilasjärjestöjen ja venäjänkielisten järjestöjen yhteisen vertaistoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen, sekä venäjänkielisten ohjaus suomenkielisten terveysjärjestöjen palvelujen käyttäjäksi ja itse toimijaksi. 

Tuettu vapaaehtoistoiminta on voimauttava väylä kotoutumiseen

Onnistuneeseen tuettuun vapaaehtoistoimintaan tarvittava lisätuki on kannattava investointi, kun muistetaan vapaaehtoistoiminnan myönteiset vaikutukset ihmisen hyvinvointiin; vapaaehtoistyötä tekevät jopa elävät pidempään. Ihmiset etsivät merkityksellistä tekemistä ja yhteisöjä, joissa heidät nähdään kyvykkäinä ja osaavina. 

Olen saanut toimia tässä hankkeessa vapaaehtoisten kouluttajana jo kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla ryhmän ilmapiiri on ollut erityisen lämmin. Se on ollut täynnä iloa, yhteisymmärrystä ja myötätuntoisuutta. Osanottajat ovat saaneet kokea vertaistuen voiman. Eri puolilta laajaa Venäjää Suomeen tulleet ihmiset ovat tavoittaneet jotakin, kaikille ihmisille yhteistä ja voimaantuneet siitä. 

Hyväntekeminen, se että omalla toiminnalla on myönteisiä vaikutuksia toisiin, näyttää olevan yksi ihmisen perustarpeista. Väitänkin, että tuettu vapaaehtoistyö on uusi osallisuusintrumentti ja demokratiainnovaatio. Vähintään se on väylä parempaan kotoutumiseen.

 

Anne Laimio, kouluttaja ja työnohjaaja

 

 • Vuoden 2018 aikana hankkeessa koulutusta saaneet 16 venäjänkielinen vapaaehtoista.

 • Vuonna 2019 – 19 aktiivista vapaaehtoista oli mukana hankkeen toiminnassa.

 • Vuonna 2020 hankkeessa mukana on 17 venäjänkielistä henkilöä vapaaehtoisina.

Hankkeen venäjänkieliset vapaaehtoiset saavat koulutusta suomen kielellä venäjänkielisten materiaalien kautta, näin vahvistuu myös sosiaaliset termit ja suomen kielen taito vahvistuu. Venäjänkielisille vapaaehtoisille järjestetään koulutukset yhdessä kumppanien kanssa.

 

Digituki arkeen – hanke

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten yhdistysten toimijoiden tietoisuutta digitalisaatiosta ja sähköisestä asioinnista sekä vahvistaa niiden teknisiä taitoja ja osallisuutta tuleviin digitaalisiin muutoksiin.

Hankkeen toiminnalla pyritään vastaamaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti esille nouseviin tarpeisiin ja toteuttamaan tarpeellisiksi koettuja matalankynnyksen digitaalisen tuen ja asioinnin palveluja.

Hankkeen aikana rakennetaan Digituen verkosto paikallisten venäjänkielisten yhdistysten kanssa, luodaan ja jatkuvasti päivitetään ajankohtaista tietokantaa digitaalisista palveluista venäjän kielellä. Rakennetaan yhteistyösuhteet valtakunnallisten järjestöjen, kirjastojen, kuntien, sekä muiden viranomaisten ja Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön välillä.

Toiminnan kohderyhmät

 • Venäjänkieliset maahanmuuttajat, joilla on puuttuvaa osaamista suomen kielestä tai kokemusta sähköisten palvelujen käytöstä, erityisesti vasta muuttaneet, heikosti koulutetut, työttömät ja ikäihmiset.

 • Venäjänkieliset yhdistykset, aktivistit ja vapaaehtoiset, joita koulutetaan hankkeen aikana itsenäiseksi toimiviksi digineuvonnan ohjaajiksi

Telephone: 0447745092       E-mail: digi@venajankieliset.fi 

Työllistymisen edistaminen

Työllistymisen edistämiskeskus Graniitti #TEG

 

Venäjänkielisten maahanmuuttajien työttömyys on korkea verrattuna kantasuomalaisiin. Venäjänkielisten haasteet ovat usein heikko suomen kielen taidot, koulutuksen tai työkokemuksen puute, verkoston puute. Toisaalta on myös paljon korkeakoulutettuja venäjänkielisiä maahanmuuttajia, joilla on riittävät suomen kielen taidot.

Vuonna 2020 Keskusjärjestö oli perustanut Työllistymisen edistämiskeskus GRANIITTI – TEG, omassa tilassa, jonka tarkoituksena on edistää Pääkaupunkiseudulla asuvilla venäjänkielisten työllistymistä.

Graniitilla on isot varustetut koulutustilat, jossa koulutuksiin osallistujilla on tietokoneet. Harjoittelijoiden ja kokeilijoiden työtehtävät ovat hyvin monipuoliset ja riippuvat työkokeilijoiden koulutus taustasta, osaamisesta ja aiemmasta työkokemusta.

 

​Keskusjärjestö kehittänyt sähköistä tiedottamista työllistymiseen liittyvissä asioissa. Käännettiin erilaisia tiedotteita venäjäksi (esim. rekrytapahtumista, koulutuksista, työmahdollisuuksista). Keskusjärjestön sivulla löytyy paljon työllistymiseen liittyvää materiaalia. Tiedotettiin tapahtumista myös Facebook-sekä Linkedin–ryhmässä.

Vuonna 2020-2021 TEG tarjoaa:

 • Orientaatio Suomalaisessa yhteiskunnassa venäjän kielellä,

 • Työvalmennus,

 • Työnhaku työkalut – koulutus,

 • ATK-taidot,

 • Ammattivalinta,

 • CV-laatiminen,

 • Valmistelu haastatteluihin,

 • Suomen kielen kurssit,

 • Ammattikielikurssit,

 • Suomen- ja englannin kielen keskustelukerhot ja kieliskahvilat.

Kurssien lisäksi Keskusjärjestö tarjoaa työllistymistoiminnan puitteissa venäjänkielisille työttömille työnhakijoille työkokeilu paikkoja. Palkkatuella jatkuvasti työllistetään helsinkiläisiä lukuisiin erilaisiin työtehtäviin. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa oppinäytetyöhön liittyviä tutkimuksia ja opiskeluun liittyviä työharjoittelujaksoja. Harjoittelijoiden ja kokeilijoiden työtehtävät ovat hyvin monipuoliset ja riippuvat työkokeilijoiden koulutus taustasta, osaamisesta ja aiemmasta työkokemusta.

​Keskusjärjestö kehittänyt sähköistä tiedottamista työllistymiseen liittyvissä asioissa. Käännettiin erilaisia tiedotteita venäjäksi (esim. rekrytapahtumista, koulutuksista, työmahdollisuuksista). Keskusjärjestön sivulla löytyy paljon työllistymiseen liittyvää materiaalia (venäjäksi). Tiedotettiin tapahtumista myös Facebook-sekä Linkedin –ryhmässä.

HelpExpress

 

HelpExpress on STEA:n erityisavustuksella tukema hanke, jonka tarkoituksena on vähentää Covid-19 vaikutuksia venäjänkielisiin maahanmuuttajiin ja heidän hyvinvointiin. Hankkeen tavoitteena tehostaa venäjänkielistä tiedottamista Valtion ja eri kuntien ajankohtaisista sosiaali- ja terveyspalveluista ja kotouttamista edistävistä palveluista. Keskusjärjestö jatkuvasti tiedottaa omien kanavien kautta ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin. Tieto kerätään eri kuntien verkkosivuilta, THL ja Valtioneuvoston, sekä STM sivustoista.

”Kysymyspiste” – matalan kynnyksen palvelu venäjän kielellä

Kysymyspiste on Ilmainen neuvonta sosiaalikysymyksistä venäjän kielellä. Kysymyspiste toteuttaa Keskusjärjestö Pääkaupunkiseudulla Helsingissä: Graniitilla ja Rastilassa Leikkipuistossa.

 

Paikallisosastot järjestävät Kysymys Piste palvelu Vantaalla, Kotkassa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Kiteellä, Tohmajärvellä, Kuopiossa ja Tampereella.

Kysymyspiste – palvelun yhteydessä Helsingissä toimii Helsinki Info palvelijat Keskusjärjestön tiloissa Toimintakeskuksessa Graniitti. Palvelu paikan päällä, sähköpostin, puhelun, Skypen ja What´up kautta. Venäjän kielinen ohjaaja auttaa kaikissa sosiaalisissä kysymyksissä:

 • terveys, covid-19, sosiaalipalvelut

 • työttömien tukihakemukset ja ilmoitukset Te-Toimistoon ja Kelaan

 • asioiden hoitaminen sähköisen asioinnin kautta

 • työharjoittelun ja työkokeilun

 • lapsiperheet ja heille tarkoitetut palvelut

 • kriisitilanteet

 • asuminen.

Express Point on hankkeessa toteutettu online toiminta, joka eristyksestä olevat venäjänkieliset voivat hyötyä kotona. Keskusjärjestö tiedottaa venäjänkielisiä maahanmuuttajaa omien kanavien kautta, jotka ovat luotettavia kohderyhmälle. Verkkosivun lisäksi Keskusjärjestöllä on kanavat Facebookissa.

Viikko uutiset 

Joka viikko Keskusjärjestö julkaisee omassa Youtube canavassa lyhyet uutiset venäjän kielellä, jossa kerrotaan Suomen ajankohtaisista tärkeämmistä asioista, viranomaisten suosituksista koskien Covid-19 ja palveluista, jotka tarjoavat Keskusjärjestön paikallisosastot eri puolella Suomea.

Vapaaehtoiset

Keskusjärjestö oli hakenut venäjänkielisiä vapaaehtoisia ympäri Suomea elokuussa 2020 video kampanjan kautta. Vapaaehtoiset saaneet perehdytystä vapaaehtoistoimintaan ja ohjattu venäjänkielisiin järjestöihin auttamaan venäjänkielisiä erilaisissa elämäntilanteissa, erityisesti ikääntyneitä, jotka ovat riskiryhmässä covid-19 takia.

Venäjänkieliset vapaaehtoiset tekevät laaja toiminta:

 • auttavat paikan päällä

 • nauhoittavat liikunnalliset harjoitukset

 • lukevat satuja suomeksi ja venäjäksi

 • nauhoittavat video luennot taiteesta

Koulutetut venäjänkieliset vapaaehtoiset on iso voimavara Helsingin kaupungille, he toimivat vapaaehtoisina kaupungin covid-19 pandemiasta tiedottamisessa Pääkaupunkiseudulla asuville venäjänkielisille.

Kotouttamista edistävä toiminta

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön tärkeä tehtävä on avoimen vuoropuhelun edistäminen kulttuurien välissä. Sen toteuttamiseksi on luotu Monikulttuurinen Toimintakeskus, joissa voi kohdata muista kulttuureista tulleita ihmisiä, kokea yhteisöllisyyttä, tavata vertaisia ja pitää yllä sekä omaa kulttuuriansa että tutustua muihin kulttuureihin yhdessä paikassa. Toimintakeskuksen toiminta on asiakaslähtöinen.

Osallistuminen eri muotoiseen matala kynnyksen toimintaan on myönteinen kokemus ihmisten hyvinvoinnille sekä sitä kautta myös yhteiskuntaan kiinnittymiselle.

 

Monikulttuurinen Toimintakeskus GRANIITTI on turvallinen paikka, jossa voi tavata muita eri kulttuuria edustavia ihmisiä, sekä tutustua kantaväestöön ja muihin kulttuureihin, sen toiminta on tärkeä sekä verkoston ja monikulttuuristen suhteiden luomisen, että rasismin vastaisen toiminnan kehittämisen kannalta. Graniitti oli alustavati perustettu maahanmuuttajajärjestöjen yhdistämisen kautta, sillä sen toiminta alustavasti olivat järjestäneet eri kulttuuriset maahanmuuttajajärjestöt maahanmuuttajille ja myöhemmin toimintaan tulivat mukaan myös kantaväestön edustajat.

 

Usein Asukatojen ja suomalaisten järjestöjen haaste on saada mukaan valmiin toimintaan muita kulttuuria ja väestöryhmien edustajat. Graniitilla tätä haastetta ei ole, vaan sen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset ja toiminnan järjestäjät tavoittavat hyvin oma kielisen kohderyhmän. Myös kontakti paikallisten kantasuomalaisiin on rakennettu hyvin ja kynnys osallistumaan monikulttuuriseen toimintaan oli madaltunut 4 toimintavuoden aikana, sillä suomalaiset aktiivisesti mukana erilaisissa kerhoissa, osallistuvat työpajoihin ja liikuntaharrastuksiin.

Keskusjärjestöllä on iso verkosto, johon kuuluvat omat paikallisosastot, jäsenjärjestöt, muut eri kulttuurien edustavat järjestöt, kaupunki, hankkeet ja muut tahot.

 

Graniitti on avoin kaikille halukkaille järjestämään eri muotoista toimintaa helsinkiläisille. Graniitti toimii maahanmuuttajien järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksena ja kolmannen sektorin toimintaympäristönä, jossa tehdään aktiivisesti verkostoyhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri toimijoiden ja muiden tahojen kanssa. Graniitti toteuttaa toimintaansa vahvasti Helsingin kaupungin strategian ja linjauksiin nojaten kannustamalla eri toimijoita yhteistyöhön ja kumppanuuteen sekä mahdollistamalla yhteistyöverkostojen syntymistä. Helsinkiläisten osallistaminen toimintaan suunnitteluun on tärkeä osallisuusstrategian näkökulmasta ja osallisuuden edistämisessä. Monipuolinen, suunnitelmallinen ja avoin yhteistyö luovat edellytykset kehittämistyön tulosten hyödyntämiselle ja toimivien käytäntöjen juurruttamisella.

 

Graniitin toiminta tuottaa konkreettisia taloudellisia hyötyjä edistäessään hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisee ja vähentää sairauksia ja sosiaalisia ongelmia sekä niihin kohdistuvaa palvelutarvetta. Kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä järjestökenttä on tärkeä yhteistyökumppani. Erityisesti monikulttuurisessa yhteiskunnassa kansalaisaktiivisuus synnyttää yhteiskuntaan sosiaalista pääomaa, jolla on ihmisten terveyttä, toimintakykyisyyttä ja sosiaalisuutta edistäviä vaikutuksia.

Järjestöissä on luovuutta ja aktiivisuutta kehittää ja testata uusia ratkaisu- ja toimintamalleja, jotka täydentävät kaupungin peruspalveluita.

Graniitti kannustaa ja houkuttelee paikallisia suomalaisia ja maahanmuuttajayhdistyksiä, kaupungin sosiaalitoimi ja muita tahoja yhteistyöhön ja eri taustaisia kansalaisia osallistumaan erilaisiin toimintoihin.

Hyvis
 • Facebook
Digituki
Työllistyminen
Help Express
Kotouttaminen
bottom of page