top of page

VENÄJÄNKIELISTEN JÄRJESTÖJEN KATTOJÄRJESTÖN TOIMINTA

SVK:n toiminta on laajentunut ja vakiintunut vuosien myötä. Toiminnasta tiedotetaan laajasti verkkosivulla www.venajankieliset.fi, Facebookissa ja Keskusjärjestön julkaisussa ”Valomajakka”. SVK:n toiminnalle on kiinnostusta Pääkaupunkiseudun ulkopuolella, viranomaiset tarvitsevat apua venäjänkielisten asiakkaiden tavoittamisessa, järjestöt kaipaavat viranomaisia yhteistyökumppaneita.

35 Paikallisosastoa ja jäsenjärjestöä ovat mukana Keskusjärjestön verkostossa, heidän kohderyhmä on venäjänkieliset maahanmuuttajat. Järjestöt tavoittavat omassa toiminnassa laajasti eri taustaisia ja ikäisiä venäjänkielisiä.

Jäsenjärjestöavustus

Keskusjärjestö on hakenut STEA:n jäsenjärjestöavustus 20 000 €, jonka jaetaan vuonna 2021 paikallisosastoille ja jäsenjärjestöille.

Avustus käytetään SVK:n paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen yhteistyön kehittämiseen suomalaisten kumppaneiden kanssa, uuden toimintamallien kehittämiseen ja pilotoiniin, yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Tavoitteena on edistää venäjänkielisten ja muiden väestöryhmien välillä hyvät väestösuhteet, luoda dialogia ja vuorovaikutusta eri kulttuurien välillä ja edistää kaksisuuntaista kotouttamista. Avustuksen jaetaan hakemusten ja selkeän suunnitelman perusteella. Hakemuksia vastaanotetaan sähköisellä lomakkeella. Hakijat tule kuvata hakemuksessa mm. toiminnan tai tapahtuman sisältö, ajankohta, hyöty kohderyhmälle, mukana olevien yhteiskumppanien roolit, arvio kustannuksista, arvio toimintaan osallistuvien määrästä sekä toiminnan vastuuhenkilö.

 

Järjestöille, joilla ei ole avustushistoriaa tarjotaan apua ideointiin, yhteistyökumppaneiden hakuun ja hakemuksen täyttämiseen. Ennen hakemuksen vastaanottoa kaikille hakemisesta kiinnostuneille järjestöille järjestetään koko päiväinen käytännön läheisen seminaari. Tarkoituksena tavoittaa 30 eri järjestöjen edustajaa.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat aiheet:

  • uuden toiminnan suunnittelu

  • tarpeiden kartoittaminen uudelle toiminnalle

  • tavoitteiden asettaminen

  • hankehakemuksen laatiminen

  • hankkeen budjetin laatiminen

  • toiminnan viestintä

  • tuloksellisuuden mittaaminen

  • hankkeen kirjanpito, asiakirjojen säilyttäminen – raportointi.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiville järjestöille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulutuksiin etänä, että kaikki järjestöt ovat tasa-arvoisessa asemassa. Jäsenjärjestöavustuksella toteuttavaa toiminta markkinoidaan Keskusjärjestön kanavien kautta.

 

Paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen ohjaus ja neuvonta

Suomen Venäjänkilisten paikallisosastot ja jäsenjärjestöt saavat monipuolista ohjausta ja neuvontaa Keskusjärjestöltä. Järjestöt saavat neuvonta yhdistyksen ohjauksesta, asiakirjojen hoidosta, avustuksen hakemisesta, raportoinnista, tilan varaamisesta ja niiden käytöstä.

Ohjaus tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse, etäyhteyden kautta tai ajanvarauksella Keskusjärjestön toimistossa.

SVK:n tärkeä tehtävä on varmista, että järjestötoiminann perusasiat hallitaan paikallisosastoissa ja jäsenjärjestöissä.

Vuoden 2020 aikana järjestöt ottaneet yhteyttä erilaisista järjestötoimintaan liittyvistä asioista 298 kerta. Kaikki yhteydenotot tilastoidaan.

Keskusjärjestön tavoitteena lisätä osaamista järjestötyöstä eri puolella Suomea toimiville järjestöille, vahvistaa ja monipuolistaa heidän toimintamuotoja, käynnistää ja pilotoida toimivia toimintamalleja alueellisesti.

Koulutustoiminta ja sparraus paikallisosastoille ja jäsenjärjestöille

SVK järjestää säännöllisiä koulutuksia järjestöille kerran kuussa. Koulutusten sisältö rakennetaan osastojen tarpeista. Vuonna 2021 Keskusjärjestö valmistelee koulutuksia, joissa käsitellään yhdistysten lainsäädäntöä, kokouksien järjestäminen, vapaaehtoistoimintaa, toiminnan kertomusten laatimista ja muita tärkeitä yhdistystoimintaan liittyviä aiheita. Koulutusmateriaaleina käytetään Keskusjärjestön laatimaa vuonna 2017 venäjänkielistä opasta yhdistystoiminnasta.

Sparraukset järjestetään vuoden 2021 aikana  4-5 kerta, tarpeen mukaan. Sparraustilaisuuden tarkoitus työstää pienissä ryhmissä jonkun tietyn asian, esim. yhteisen tapahtuman suunnittelu ja toteutus, avustushakemusten laatiminen tai toimintakertomuksen kirjoittaminen. Työskentely pienissä ryhmissä on tehokas ja samalla osa prosessia on järjestöjen oppiminen toisista.

Sparrauksessa tärkeässä asemassa on vertaisuus ja mentoroini, järjestöt jakavat omaa kokemusta ja epäonnistumista, yhdessä keskustellaan ja reflektoidaan, sekä työstetään ajankohtaiset asian eteenpäin.

Järjestöleirit venäjänkielisille järjestöille

Keskusjärjestön toimiva ja tehokas malli vahvistaa venäjänkielisten järjestöjen osaamista on järjestöleirien järjestäminen. Järjestöleirin järjestetään vuodesta 2017, ne ovat erittäin suositut, vuoden aikana järjestetään 4 leiriä erilaisissa leirikeskuksissa Helsingissä, Kotkassa, Turussa ja Lappeenrannassa.

Leirit on tarkoitettu venäjänkielisille järjestöille, heidän hallituksen jäsenille, aktiviisteille, vapaaehtoisille. Järjestöjen tarpeiden kartoituksen perusteella valmistellaan 2 päiväinen ohjelma, jossa kerrotaan järjestöille ajankohtaisista teemoista: yhdistyksen kirjanpito, projektien suunnittelu, rahoituslähteet, yhteistyön kehittäminen, sähköinen asiointi, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

Leirit on hyvä tapa saada yhteen paikkaan monta eri järjestön edustajaa, oppiminen tapahtuu myös toinen toiselta, leireillä solmitaan uusia yhteistyösuhteita, saadaan toisista vertaistukea ja vinkkejä. Leirillä järjestetään paljon erilaisia fasilitoituja verkostoitumistilaisuuksia ja työpajoja, joiden kautta osallistujat saavat konkreettista osaamista, ei pelkästään teoreettista tietoa.

Arvioidaan, että vuonna 2021 tavoitetaan leiritoiminnan kautta ainakin 30 eri järjestöä, yhteensä 70-90 eri osallistujaa.

 

Koulutukset ja seminaarit

Keskusjärjestö edistää venäjänkielisten järjestöjen osallisuutta ja verkostoitumista ja järjestää seminaarit ja koulutukset eri aiheista Toimintakeskuksessa Graniitti Helsingissä 3-4 kerta vuoden aikana.

Järjestöt tekevät hyvin erilaista toiminta ja usein tietyt aiheet ovat kiinnostavia toisille, kuin toisille. Näin järjestöille, joiden toiminnassa on liikunta järjestetään eri aiheiset seminaarit, jotka liittyvät liikuntaan, fyysisen hyvinvointiin, liikunta avustusten hakemiseen jne.

Kulttuuri alan järjestöille järjestetään omat koulutukset, jossa käsitellään heille kiinnostavat aiheet.

Seminaareihin kutsutaan myös eri alojen ammattilaisia, jotka vahvistavat venäjänkielisten järjestöjen tietoisuutta ajankohtaisista asioista, esim. rahankeräyslaki, järjestöjen verotus.

Vuonna 2021 tarkoituksena kutsua Opetushallituksen edustajan kertomaan Erasmus+ ohjelmasta ja TAIKE – taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaa.

Tilat

Keskusjärjestö vuokraa omalle toiminnalle toimitilat Helsingin Pihlajamäessä, jossa sijaitsee sekä toimisto, että liikuntasalit ja muut tilat, paikka kutsutaan Monikulttuurinen Toimintakeskus ”Graniitti”. Konkreettinen paikallisosastoja palveleva toimenpide oli tilojen antaminen maksutta jäsenjärjestöjen käyttöön järjestön strategian tukevaan sekä kaikille avoimeen ja ilmaiseen toiminnan järjestämiseen. Paikallisosastot voivat myös vuokrata toimitilat pientä maksua vastaan, joka on halvempi, kuin osa Helsingin kaupungin tiloista.

Omat tilat mahdollistavat myös paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen koulutuksien, sparrauksien järjestämistä ilman erityisvalmistelua. Tilat ovat hyvin varustettuja, siinä on TV, näyttö, projektori, nettiyhteys, keittiö ja kaikki muut varusteet, että isompikin kokoiset koulutukset ja seminaarit on helppo järjestää. Osastot ja jäsenjärjestöt järjestävät omat säännölliset harjoitukset ja tapahtumat Graniitilla.

               

Järjestötiedotus ja viestintä

Keskusjärjestö jatkuvasti tiedottaa paikallisosastoja ja jäsenjärjestöjä avustusmahdollisuuksista, koulutuksista ja yhdistystoimijoille suunnatuista tilaisuuksista omassa suljetussa FB-ryhmässä ja what´s up ryhmässä.

Samassa ryhmässä paikallisosastojen edustajat voivat jakaa kokemuksia, sopia tapaamisia tai saada neuvontaa. Ryhmä sisältää tietoa tulevasta koulutuksesta, luennoista, avauksesta, videot menneistä luennoista. Ryhmä mahdollistaa SVK:n osastojen ja jäsenjärjestöjen verkostointia, siellä syntyy yhteistyön osumia ja se vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä.

SVK:n yhteinen uutiskirje jäsenjärjestöjen ja osastojen toiminnasta sisältää tietoa järjestöjen toiminnasta, toimipaikkoista sekä yhteistiedot. Uutiskirje oli lähetetty vuonna 2021 neljä kertaa (helmi-, huhti-, syys-, ja joulukuu).

Keskusjärjestö kehittää ja ylläpitää yhteiset www-sivut www.venajankieliset.fi sekä Facebook-ryhmää (yli 10 000  käyttäjää), jossa paikallisosastot ja jäsenjärjestöt tiedottavat omasta toiminnasta.

Tuki jäsenjärjestöille aikuiskoulutukseen

Keskusjärjestö tukee paikallisosastoja aikuiskoulutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Keskusjärjestöillä on liittynyt Opintokeskus SIVIS jäseneksi ja paikallisosastot ja jäsenjärjestöt saavat taloudellista tukea aikuiskoulutuksen järjestämiseen. Kaikki SVK:oon kuulivat järjestöt ovat oikeutettuja tukiin. Vuonna 2021 järjestetään koulutus SIVIS koulutustuen ja vertaisopintorhymän järjestämiseen tuen hakemisesta, toiminnan toteuttamisesta ja raportoinnista. Keskusjärjestö koordinoi, opastaa ja auttaa osastojen kurssi- ja kerhotoiminnan kehittämisessä. Erityisesti uudet paikallisosastot tarvitsevat vielä opintokeskuksen tukeen liittyvää neuvontaa, ja ne saavat neuvontaa tarvittaessa.

bottom of page