top of page

PAIKALLISOSASTOT JA JÄSENJÄRJESTÖT

SVK toimii eri puolella Suomea paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen kautta. SVK:n verkosto jatkuvasti laajenee, joka vuosi uudet venäjänkieliset järjestöt liittyvät jäsenjärjestöiksi. Keskusjärjestö ohjaa, kouluttaa ja tukee omien paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjensä toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on vahvistaa järjestötoimintaa ja syventää osallistumista Suomalaiseen yhteiskuntaan tarjoamalla matalan kynnyksen laadukasta toimintaa oman alueen venäjänkielisille henkilöjäsenille, ottaen huomioon heidän tarpeensa ja tavoitteensa.

Keskusjärjestö kehittää kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja pyrkii vaikuttamaan kotouttamiseen liittyvään keskusteluun.

Muutaman vuoden aikana Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö – järjestönä kasvoi hyvin laajasti vakiintuneeksi, tunnetuksi ja arvostetuksi verkostoksi Suomessa asuvalle venäjänkieliselle väestölle. 35 paikallisosastoa ja jäsenjärjestöä ovat mukana Keskusjärjestön verkostossa, heidän kohderyhmä on venäjänkieliset maahanmuuttajat. Järjestöt tavoittavat omassa toiminnassaan laajasti eri taustaisia ja ikäisiä venäjänkielisiä.

Paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen pääasiallisena missiona on parantaa venäjänkielisten jäsenten elämisen laatua Suomessa erilaisten osa-alueiden toimintojen ja palveluiden kautta – terveys ja hyvinvointi, nuorisotyö, osallisuus, kulttuuri, liikunta, koulutus ja kielitaito, vapaaehtoistoiminta jne. SVK tavoittaa paikallisjärjestöjen ja jäsenjärjestöjen toiminnan kautta noin 8 000 henkilöjäsentä ja tiedottamistoiminnan kautta yli 20 000 venäjänkielistä maahanmuuttajaa ympäri Suomea.

Helsingissä joka viikko Keskusjärjestön Toimintakeskuksen GRANIITTI toiminnassa on 500 venäjänkielisitä maahanmuuttaja, pääkaupunkiseudulla toimintaan osallistuu noin 1400 osallistujaa.

 

bottom of page